Technology and ICT in Food and Business training

Studenten en medewerkers zijn data- en digivaardige professionals; dit is een van de doelstellingen uit het koersbeeld van de HAN. De HAN vindt het belangrijk dat studenten tijdens hun opleiding ervaring opdoen met technologieën en ict-toepassingen die belangrijk zijn in hun vakgebied.

Studenten van de opleiding Food and Business krijgen in hun opleiding nu al uitgebreid te maken met de inzet van ict en technologie. In de opleiding doen studenten ook zelf onderzoeken in het sensory Lab. De data uit deze onderzoeken verwerken en analyseren ze zelf. De opleiding werkt op dit moment ook aan een eigen VR-toepassing.

Data uit het Sensory lab

Studenten van Food and Business doen in hun opleiding onderzoek voor bedrijven in het sensory lab. Bedrijven kunnen een product laten testen. In de test vragen de studenten aan een testpanel naar bijvoorbeeld smaak of structuur van het product. Vindt de tester het product lekker, is het zoet of zout genoeg of is er een voorkeur voor krokant of zacht?
Vaak heb je bij een sensorisch onderzoek minimaal zestig deelnemers nodig maar meestal doen rond de honderd testpersonen mee in het panel. De data uit dit onderzoek willen de studenten snel en betrouwbaar kunnen verwerken voor het bedrijf waar ze de opdracht voor uitvoeren in het sensory lab. Daarom gebruiken ze een digitale vragenlijst. Het panel krijgt een QR-code en beantwoordt dan vragen met behulp van het softwareprogramma Eye-question. Nadat alle panelleden de vragenlijst hebben ingevuld krijgen de studenten direct een grafische weergave van hun onderzoeksdata die ze kunnen gebruiken voor de rapportage voor de opdrachtgever. Op deze manier werken studenten al tijdens hun opleiding met echte onderzoeksdata en leren ze om analyses te maken met deze data.

Etiketten met productgegevens

Als je een product koopt in de winkel moet er een etiket op staan dat onder andere vermeldt welke ingrediënten in het product zitten. Tijdens hun college maken eerstejaars studenten voor het Dairy Development Project een etiket met de ingrediënten van hun eigen product. Op deze manier leren ze aan welke voorschriften een etiket moet voldoen hoe je zo’n etiket maakt in een ict-toepassing.

Productieomgeving leren kennen in VR

Een nieuwe toepassing die de opleiding zelf ontwerpt is een VR-toepassing waarmee studenten een productieomgeving kunnen leren kennen. Het is niet altijd mogelijk om met een grote groep studenten een voedingsmiddelenfabriek te bezoeken. Coronamaatregelen maakten het bijvoorbeeld lastig om met een groep studenten een bedrijf te bezoeken. Maar ook specifieke veiligheids- of hygiënemaatregelen zorgen dat je niet met een groep studenten of medewerkers een locatie kunt bezoeken. En toch wil je graag dat studenten al tijdens hun opleiding weten in wat voor soort bedrijf ze na hun studie terecht kunnen komen. En ze moeten weten hoe bepaalde productmachines werken. Juist dit soort dingen kunnen studenten heel goed leren in een virtuele omgeving. Daarom ontwerpt de opleiding samen met Metachef een virtuele toepassing waarmee studenten van Food and Business deze kennis en vaardigheden kunnen leren. Medewerkers en studenten worden nauw betrokken bij het ontwerp. We kijken uit naar deze nieuwe toepassing en volgen die op de voet. De komende tijd houden we jullie op de hoogte van het proces van het ontwerp van deze VR-tool.

Bron: iXPERIUM Centre of Expertise | https://www.ixperium.nl/technologie-en-ict-bij-opleiding-food-and-business/